Siedziba firmy w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

  • działalność jednoosobowa
  • podatki
  • aktualności
Bardzo często osoby decydujące się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako siedzibę firmy wybierają swoje mieszkanie. Dzięki temu można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją lokalu do kosztów uzyskania przychodu. Więcej

Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku umowy zlecenia

  • umowa zlecenia
  • urlop wypoczynkowy
  • porady
Umowa zlecenie podlega regulacjom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, gdyż ma on charakter cywilnoprawny. W przypadku tego typu umowy wątpliwości budzi między innymi kwestia czy zleceniobiorca posiada prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych z Więcej

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji

  • windykacja
  • firma
  • porady
Egzekwowanie spłaty od dłużnika stanowiło zawsze nie lada wyzwanie dla wierzyciela. Często bez wysiłku i starań przedsiębiorcy nie przynosiło ono zamierzonego efektu, a ponadto było związane z wysokimi kosztami windykacyjnymi przez niego ponoszonymi. Więcej